• 034-385321-22
  • d7coffee.official@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสมบัติ อรรถสกุลชัย ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ในปี 2549

เริ่มต้นดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ D7 (ดีเซเว่น) ซึ่งทางผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสูตร พร้อมทั้งยกระดับรสชาติให้ถูกใจผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการให้ประโยชน์แก่สุขภาพเป็นสำคัญ  ต่อมาได้เพิ่มสินค้าอื่นๆ เพื่อจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แต่ยังคำนึงถึงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ เช่น D7 Kurve D7 Lacto D7 Zlim and Beautie และD7 Kombucha

 ทั้งนี้ทางบริษัทก่อตั้งขึ้นมาจากการเล็งเห็นตลาดเครื่องดื่มปัจจุบันที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน กลุ่มคนใช้แรงงาน หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้สูงวัย ทางองค์กรได้ทำการสำรวจความคิดเห็น และเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มถึงความต้องการในการเลือกซื้อ รสชาติที่คาดหวัง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ จนได้มาเป็นผลสรุปถึงความต้องการที่แท้จริง และนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการคิดค้นสูตรสินค้าของแบรนด์D7

      In the year 2006, Mr. Sombat Atthasakulchai founded Thai Atlas Global Food Co., Ltd. as a limited liability company with a registered capital of 300 million baht. The company's primary objective was to manufacture and distribute beverages under the brand name 'D7' (D-Seven).

      The company was founded based on an analysis of the diverse beverage market and a recognition of the importance of health, particularly among teenagers, working professionals, laborers, and the elderly. As part of this process, the company gathered information about the various factors that influence consumers' purchasing decisions across all demographics. This research led the company to identify the actual needs of its target market, which served as a key factor in formulating the D7 brand's products.

      Our company is dedicated to conducting product research and development in order to improve the quality and taste of our products and to ensure the utmost satisfaction of our customers. We use only high-quality raw materials and continually innovate to introduce new products. Our commitment to these efforts is essential in achieving our established goals and promoting sustainable growth.

img
 

กระบวนการผลิต

นอกจากนั้นทางบริษัท ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จำกัด ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่วางขายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งได้การยอมรับในเรื่องของรสชาติที่ถูกปาก และส่วนผสมที่ไม่ทำลายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น D7 KURVE กาแฟ 3 in1 กาแฟสดบรรจุขวดแก้วพร้อมดื่ม กาแฟสดบรรจุถ้วยพร้อมดื่ม และเครื่องดื่ม Yoghurt ภายใต้แบรนด์ “Cheer up”

 

รูปภาพกระบวนการผลิต

footer-logo

บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอลฟูด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาแฟพร้อมดื่มสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ดีเซเว่น อาทิ กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม, กาแฟ 3 in 1, กาแฟสดบรรจุขวดแก้วพร้อมดื่ม , กาแฟสดบรรจุถ้วยพร้อมดื่ม , น้ำกาแฟสกัดเข้มข้น รวมทั้งชาพร้อมดื่ม เป็นต้น

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ :
บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอลฟูด จำกัด
เลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034-385321-22 , โทรสาร : 034-385323

สำนักงานสาขา :
เลขที่ 21/2 ซ.สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 06-5123-2077, 06-5123-2078, 02-014-7311
โทรสาร : 02-014-7311 , Email : d7coffee.official@gmail.com