• 034-385321-22
 • dseven@tagf.co.th

Company History

ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสมบัติ อรรถสกุลชัย ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ในปี 2549

เริ่มต้นดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ D7 (ดีเซเว่น) ซึ่งทางผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสูตร พร้อมทั้งยกระดับรสชาติให้ถูกใจผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการให้ประโยชน์แก่สุขภาพเป็นสำคัญ ต่อมาได้เพิ่มสินค้าอื่นๆ เพื่อจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แต่ยังคำนึงถึงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ เช่น D7 Kurve D7 Lacto D7 Zlim and Beautie และD7 Kombucha

ทั้งนี้ทางบริษัทก่อตั้งขึ้นมาจากการเล็งเห็นตลาดเครื่องดื่มปัจจุบันที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน กลุ่มคนใช้แรงงาน หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้สูงวัย ทางองค์กรได้ทำการสำรวจความคิดเห็น และเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มถึงความต้องการในการเลือกซื้อ รสชาติที่คาดหวัง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ จนได้มาเป็นผลสรุปถึงความต้องการที่แท้จริง และนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการคิดค้นสูตรสินค้าของแบรนด์D7

บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อปี 2549 โดยคุณสมบัติ อรรถสกุลชัย ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายใต้ตราสินค้า "D7 (ดีเซเว่น)"

      บริษัทฯก่อตั้งขึ้นจากการสำรวจตลาดเครื่องดื่มในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย และเล็งเห็นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน คนใช้แรงงาน รวมถึงผู้สูงวัย จึงได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าทุกกลุ่ม จนได้มาเป็นผลสรุปถึงความต้องการที่แท้จริง และนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการคิดค้นสูตรสินค้าของแบรนด์ D7

      ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการวิจัยและพัฒนาสินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพและรสชาติ   ให้ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ด้วยวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังคิดค้นสินค้าใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

      In the year 2006, Mr. Sombat Atthasakulchai founded Thai Atlas Global Food Co., Ltd. as a limited liability company with a registered capital of 300 million baht. The company's primary objective was to manufacture and distribute beverages under the brand name 'D7' (D-Seven).

      The company was founded based on an analysis of the diverse beverage market and a recognition of the importance of health, particularly among teenagers, working professionals, laborers, and the elderly. As part of this process, the company gathered information about the various factors that influence consumers' purchasing decisions across all demographics. This research led the company to identify the actual needs of its target market, which served as a key factor in formulating the D7 brand's products.

      Our company is dedicated to conducting product research and development in order to improve the quality and taste of our products and to ensure the utmost satisfaction of our customers. We use only high-quality raw materials and continually innovate to introduce new products. Our commitment to these efforts is essential in achieving our established goals and promoting sustainable growth.

 

Vision

D7 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มในระดับสากล ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

D7 is committed to being a global leader in the beverage industry by delivering high-quality products and driving sustainable business growth.

 

Mission

 • ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตในอนาคต
 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 • To create maximum customer satisfaction, we are dedicated to delivering quality products that exceed industry standards, while continuously researching and developing innovative solutions to meet evolving market needs.
 • Utilize modern technology to enhance production efficiency, while also exploring new business opportunities to expand and develop the company for future growth.
 • To enhance competitiveness, it is essential to cultivate the knowledge, abilities, and creativity of personnel, thereby unlocking their full potential.
 • Conducting business in accordance with the principles of good corporate governance, while considering the interests of all stakeholders involved, is imperative.

OUR PRODUCTS

img
img
img
img
img
img

News and Activities

img

Cheer Up Organize special event at Singburi

 • 19 August 2563

Heading to Singburi province at CS Park by the Cheer Up team parading fun to organize activities And arrange tasting to the place From 1 - 3 August 2020

img

D7 Organize special event at Phetchabun

 • 19 August 2563

Travel to North Isaan Province, phetchabun province at S.R. Supermart Branch 4 from 28 – 30 July 2020.

img

D7 Organize special event at Khon Kaen

 • 19 August 2563

Go to Khon Kaen ,Dinosaur city the team has a booth to give you tastings for d7 and cheer-ups from 25 - 26 July 2020 at Kiat Sin Hosel